Організація автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у місті Кременчуці

Назва проекту: Організація автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у місті Кременчуці
Цілі проекту: Поліпшення екологічної інфраструктури, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф
Територія впливу проекту: м. Кременчук, Кременчуцький район
Орієнтовна кількість отримувачів вигоди: 250 000 осіб
Стислий опис проекту: Місто Кременчук з його промисловістю, представленою підприємствами машинобудування, металургії, нафтохімії, енергетики, будівельної  індустрії, легкої та харчової промисловості, є джерелом забруднення навколишнього середовища Кременчуцького регіону і особливо його атмосферного повітря. У 2018 році від стаціонарних джерел забруднення у повітря надійшло 52 156 тис. тонн забруднюючих речовин (без урахування викидів діоксиду вуглецю). На місто Кременчук припадає 29,67 % від усіх викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами.

За результатами спостережень загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста в цілому за 2019 рік за індексом забруднення (ІЗА) характеризувався як підвищений. Пріоритетними домішками, які найбільше зумовлювали забруднення приземного шару атмосфери, виявились формальдегід, пил, діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю.

Індекс забруднення по цим забруднювальним речовинам становив 6,24. Порівняно з 2018 роком зменшився (було – 7,27) за рахунок зниження середнього вмісту формальдегіду та пилу. Рівень забруднення повітря в районі зупинки «Кредмаш» виявився найвищим (ІЗА = 8,15) та оцінювався як високий. На Молодіжному ІЗА = 6,65 та в районі зупинки «Центральний ринок» ІЗА=6,22, характеризувався як підвищений. У Крюкові ІЗА = 4,18, оцінювався як низький.

З метою вирішення проблеми забруднення атмосферного повітря у місті Кременчуці, яка пов’язана з роботою промислових підприємств і викидами автотранспорту та загострюється саме у літній період, коли настають несприятливі метеорологічні умови для розсіювання забруднюючих речовин у повітрі розроблений проект щодо організації місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Кременчуці з урахуванням фактичного стану техногенного впливу підприємств міста на формування потенційних зон забруднення.

Ефективність оновленої системи моніторингу та контролю стану атмосферного повітря буде базуватись на комплексній і постійній функціональній взаємодії всіх її елементів. Надалі проектом передбачено практична реалізація проекту шляхом комплектації наборів аналітичного обладнання для забезпечення функціонування сучасної автоматизованої стаціонарної точки безперервного контролю (спостереження), а також вдосконалення та розширення діапазону вимірювань (модернізацію) і доукомплектування пересувної муніципальної екологічної лабораторії м. Кременчука.

Очікувані результати: Недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці.

Оптимізація системи моніторингу стану атмосферного повітря.

Зменшення антропогенного навантаження та поліпшення стану атмосферного повітря міста, безпечного для здоров’я людини.

Ключові заходи проекту: 1. Придбання технічного обладнання (прилади контролю та засоби вимірювальної техніки стаціонарного посту).

2. Проведення прес-конференції для громадськості міста з метою обізнаності про функціонування  системи моніторингу та контролю стану атмосферного повітря у м. Кременчуці.

3. Навчання спеціалістів, які працюватимуть з автоматизованою інформаційно-аналітичною системою.

4. Проведення 2-х семінарів для екологів на тему «Екологічна гігієна».

Період здійснення: 2021 рік
Орієнтовна вартість проекту, грн. 1 200 000
Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджет, партнери проекту
Ключові учасники реалізації проекту: КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень