Впровадження ID-картки мешканця міста Кременчука – «Картка кременчужанина»

Назва проекту: Впровадження ID-картки мешканця міста Кременчука – «Картка кременчужанина»
Цілі проекту: Забезпечення мешканців міста Кременчука ID-картками кременчужанина для ідентифікації особи, яка отримує можливість користування вищезазначеними електронними сервісами
Територія впливу проекту: Місто Кременчук
Орієнтовна кількість отримувачів вигоди: Понад 200 тисяч мешканців Кременчука
Стислий опис проекту: ID-картка кременчужанина та єдиний електронний кабінет це частина функціонуючої на сьогодні міської інформаційної системи Кременчука – «Перехрестя інформаційних потоків», яка створена за технологією Естонської системи електронного урядування – X-Road з використанням технології «хмарних обчислень», технологій розподілених баз даних,  API, JIT та технології розподіленої системи обміну інформацією на основі операційної шини даних.

І-й вид – ID-картка кременчужанина яка на першому етапі містить виключно QR-код виготовляється для забезпечення процедури миттєвої видачі картки при зверненні громадянина

ІІ-й вид – ID-картка кременчужанина з QR- кодом та фото – має вищий статус за рівнем ідентифікації громадян та поступово прийде на заміну І-ому виду (миттєвим карткам).

ІІІ-й вид – універсальна ID-картка, функцію якої виконує смарт-картка від банку партнера Проекту, яка містить QR-код, фото та банківські реквізити для банківських операцій.

ID-картки І-го та ІІ-го виду видаються виконавчим комітетом в рамках соціального проекту. ID-картки ІІІ-го виду виготовляються та видаються банком-партнером Проекту.

Справляння плати за отримання та обслуговування карток для громадян не передбачається.

ID-картки всіх видів за допомогою QR коду заносяться до реєстру карток кременчужанина, що синхронізується з функціонуючим реєстром «Реєстр громади міста Кременчука», затвердженого рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області № 1198 від 12.12.2016. Одночасно з видачею картки громадянину створюється «Особистий єдиний електронний кабінет громадянина».

Очікувані результати: Впровадження аналогу Естонської системи електронного урядування – X-Road, яка є однією з найкращих в світі.
Ключові заходи проекту: 1.         Розробка комплексу програмного забезпечення для функціонування «Картка кременчужанина»

2.         Придбання серверу із програмним забезпеченням для

віртуалізації (2 шт.)

3.         Виготовлення картки кременчужанина (100 тис. шт.)

4.         Придбання сканерів зчитування Qr кодів (113 шт.)

Період здійснення: 2021 рік
Орієнтовна вартість проекту, грн. 1 136 198
Джерела фінансування: Обласний бюджет, місцевий бюджет міста Кременчука, кошти банків-партнерів.