Antitrust

Україна – країна ринкової економіки. Саме конкуренція – вільне змагання підприємців з метою набуття за рахунок власних досягнень переваг над іншими створює ряд важливих умов успішного розвитку суспільства. В економічній сфері вона є передумовою оптимального розподілу обмежених суспільних ресурсів, їх максимально ефективного використання кожним окремим виробником –  передумовою науково-технічного прогресу.

Українське законодавство про захист економічної конкуренції передбачає спеціальні правові механізми, спрямовані на попередження антиконкурентних узгоджених дій підприємців, антиконкурентних дій державних органів, запобігання монополізації товарних ринків. Їх основу складають три види контролю, що здійснюється Антимонопольним комітетом України на основі Закону України «Про захист економічної конкуренції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14), Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80) та Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12):

Таким чином, інвесторам, які планують провести в Україні концентрацію суб’єктів господарювання, необхідно отримати на це дозвіл у Антимонопольному комітеті України – процедура подання заяви описана за посиланням: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/113541.  А зведений перелік суб’єктів природних монополій представлено за посиланням: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=136411&schema=main

Також Антимонопольний комітет України є органом оскарження у сфері державних і публічних закупівель:

Крім того, Антимонопольний комітет України проводить оцінювання допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання з точки зору принципів добросовісної конкуренції і забезпечує контроль за державною допомогою за зразком системи, яка існує у Європейському Союзі. Портал «Державна допомога», який адмініструє Антимонопольний комітет України, відображає реєстр отримувачів державної допомоги: http://pdd.amc.gov.ua/main/home/amkuforms

Для наближення своєї діяльності до суб’єктів господарювання у Антимонопольному комітеті України створено територіальні відділення, які діють в усіх регіонах – їх контактна інформація представлена за посиланням:
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/87518.