Banking system. Finance and insurance

Банківська система є складовою економічної системи України, що включає в себе Національний банк України, інші банки: резиденти та нерезиденти, зареєстровані на території України, а також небанківські фінансові установи: кредитні спілки, інвестиційні фонди, факторингові компанії та інші.

Перелік фінансових установ, унесених до Державного реєстру фінансових установ: https://www.nfp.gov.ua/ua/Derzhavnyi-reiestr-finansovykh-ustanov.html

Національний банк України (https://bank.gov.ua/) проводить грошово-кредитну політику з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, здійснює валютне регулювання, а також  встановлює правила проведення банківських операцій.

Грошовою одиницею України є гривня (символ – ₴, код – UAH).

Розрахунки на території України проводяться як у готівковій, так і у безготівковій формах.

Для ведення своєї господарської діяльності підприємства, що працюють на території України, відкривають рахунки у гривнях та іноземній валюті в банках, які у свою чергу мають кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за кордоном, здійснюючи фінансові транзакції за допомогою системи BankID Національного банку України і Міжнародної системи грошових переказів SWIFT. При цьому тарифи на надсилання SWIFT-платежів становлять в середньому 0,5% від суми.

Довідник банківських установ України, які мають банківську ліцензію за посиланням: https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks
На території України діють міжнародні платіжні системи Visa, MasterCard,  American Express, Western Union, MoneyGrаm, INTELEXPRESS, ХАЗРИ, RIA, Sigue Money Transfer, MEEST; інноваційні сервіси Apple Pay та Google Pay, Національна платіжна система «Український платіжний простір» (http://prostir.gov.ua).

Страхову діяльність регламентує Закон України «Про страхування»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

У відповідності до вимог цього Закону в Україні сьогодні працюють сотні страхових компаній, які здатні здійснити страхування не тільки за трьома головними напрямками: особисте, майнове і відповідальності, а й забезпечити перестрахування ризиків. Перелік страхових компаній, включених до Державного реєстру фінансових установ відображено на сайті Держфінпослуг – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: https://www.nfp.gov.ua/ua/Derzhavnyi-reiestr-finansovykh-ustanov.html