Construction procedures

Після того як інвестором визначено місце будівництва запланованого об’єкту йому необхідно отримати право власності на обрану земельну ділянку або укласти договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію).

Процедури відведення земельної ділянки під забудову починаються з розробки  проєкту землеустрою. Для цього до Центру надання адміністративних послуг у місті Кременчуці подається заява (клопотання) про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (https://cnap-kremen.gov.ua/poslugi/posluga/46).

Необхідні документи у разі відведення в користування вільної від забудови земельної ділянки, у випадках, передбачених
п. 2 ст. 134 Земельного кодексу України:

  1. Заява встановленого зразка.
  2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника (копія).
  3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (копія).
  4. Документи юридичної особи (копія виписки з ЄДР).
  5. Документ, що посвідчує повноваження представника (копія).
  6. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки.
  7. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).
  8. Документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно (копії).*
  9. Документи, що підтверджують статус особи, якій пропонується до відведення земельна ділянка, у випадках:

– *розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

– використання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів;

– використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

– будівництва об’єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів;

– надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні;

– надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів застарілої забудови, для будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;

– розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;

– надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для забезпечення таких потреб;

– надання земельних ділянок державної або комунальної власності для потреб приватного партнера в рамках державно-приватного партнерства відповідно до закону;

– надання земельної ділянки замість викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала;

– будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

– будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєпереробних об’єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);

– передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках державної, комунальної власності;

– надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керуючим компаніям цих індустріальних парків;

– надання земельних ділянок в інших випадках, визначених законом.

  1. Технічний паспорт на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на земельній ділянці (копія).

Замовниками документації із землеустрою можуть бути фізичні особи-підприємці та юридичні особи незалежно від місця реєстрації

Після розгляду заяви у місячний термін дається дозвіл на розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надається мотивована відмову у його наданні.

Орган місцевого самоврядування приймає рішення про проведення спеціальних земельних торгів з метою оренди або продажу земельної ділянки, яка знаходиться у державній чи комунальній власності.

Процедури відведення земельної ділянки визначають Земельний кодекс України   https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14, а також Закон України «Про землеустрій» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15 та інші нормативно-правові акти України, повний перелік яких наведено за посиланням https://land.gov.ua/info/zemelne-zakonodavstvo/.
Далі інвестору необхідно: отримати містобудівні умови і обмеження (планувальні та архітектурні вимоги до  проєктування і будівництва); отримати технічні умови (умови та вимоги до інженерного забезпечення об’єкта будівництва); розробити проєктну документацію; провести експертизу  проєктної документації (проводиться визначеними експертними організаціями) і отримати у Державній архітектурно-будівельній інспекції України дозвіл на будівництво.
Нормативно-правове регулювання будівельних процедур забезпечується Цивільним (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15), Господарським (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15) і Земельним (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14) кодексами України; законами України «Про регулювання містобудівної діяльності» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17), «Про Генеральну схему планування території України» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14), «Про архітектурну діяльність» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14), «Про землеустрій» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15) та іншими; Державними будівельними нормами (ДБН, англ. building code) – нормативно-правовими актами, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури (Міністерство розвитку громад та територій України – http://www.minregion.gov.ua), а також іншими нормативно-правовими актами.
Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду є Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) – https://dabi.gov.ua/.
ДАБІ надає дозвільні та реєстраційні послуги, а також консультації щодо будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів.

На Платформі ефективного регулювання представлено додаткову інформацію щодо нормативно-правових актів, які визначають дозвільні та адміністративні процедури у сфері будівництва https://regulation.gov.ua/documents/sector/id2