Environmental requirements

Ще на стадії розробки кожний інвестиційний  проєкт повинен бути націлений на охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Але певні види господарської діяльності неможливо проводити без впливу на довкілля – тому перед реалізацією таких інвестиційних  проєктів вони повинні пройти перевірку на відповідність вимогам Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19).

Для таких видів діяльності, як нафтопереробка, металургія, виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, будівництво аеропортів, автомагістралей та ін., які відносять до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля – оцінку проводить Міністерство енергетики та захисту довкілля. (https://menr.gov.ua/).
Для діяльності в сфері сільського господарства, харчової промисловості, видобувної промисловості, переробки мінеральної сировини тощо – оцінку впливу на довкілля проводять департаменти екології та природних ресурсів регіональних органів влади.

Крім департаментів екології та природних ресурсів регіональних органів влади, державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у регіонах реалізує Державна екологічна інспекція України, https://www.dei.gov.ua/
Під час вибору земельної ділянки для реалізації інвестиційного  проєкту інвесторів часто цікавлять місця утилізації відходів. За посиланням https://ecomapa.gov.ua/ знаходиться  інтерактивна мапа, яка демонструє місця видалення відходів, а також місця стихійних сміттєзвалищ.
Міністерство енергетики та захисту довкілля веде реєстр компаній, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами https://menr.gov.ua/content/perelik-licenziativ-na-provadzhennya-gospodarskoi-diyalnosti-z-povodzhennya-z-nebezpechnimi-vidhodami.html. Крім того, на сайті представлена довідкова інформація з усіх інших екологічних питань, які можуть цікавити  інвестора. А за посиланням https://menr.gov.ua/content/perelik-ustanov-organizaciy-ta-zakladiv-yaki-zdiysnyuyut-rozrobku-dokumentiv-shcho-obgruntovuyut-obsyagi-vikidiv-dlya-pidpriemstv-ustanov-organizaciy-ta-gromadyansubektiv-pidpriemnickoi-diyalnosti.html можна отримати перелік установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів з обґрунтуванням обсягів викидів і які зможуть підготувати екологічний розділ техніко-економічного обгрунтування у відповідності з українським законодавством.
12 жовтня 2018 року в Україні вступив в дію Закон «Про стратегічну екологічну оцінку» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19), який було ухвалено на виконання Угоди про асоціацію з ЄС та ряду інших міжнародних угод.  Він поширюється на державні, місцеві чи галузеві програми (зокрема, генплани міст та містобудівну документацію), які повинні проходити оцінюватися щодо наслідків для довкілля.