Environmental requirements

Ще на стадії розробки кожний інвестиційний  проєкт повинен бути націлений на охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних

Read more

Customs rules

Митні правила України однакові для всіх видів перетину кордону: літаком, поїздом, автомобілем, автобусом, водним шляхом, пішки – і регулюються Митним

Read more

Logistics

Одним з аспектів ведення кожного бізнесу є логістична складова в процесах виробництва та реалізації товарів. Особливу важливість логістика набуває для

Read more

Incentives for investors

Законодавство України забезпечує не тільки державні гарантії захисту інвестицій, а й різноманітні інструменти стимулювання інвестиційної діяльності. На загальнодержавному рівні це

Read more

Real estate operations

У відповідності до законодавства України до нерухомості відносяться: земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, які невід’ємно пов’язані

Read more

Antitrust

Україна – країна ринкової економіки. Саме конкуренція – вільне змагання підприємців з метою набуття за рахунок власних досягнень переваг над

Read more

Hiring staff

За даними Державної служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua) загальна чисельність населення України становить 41,72 млн осіб (станом на 01.02.2020), серед яких кількість

Read more