Organizational forms of doing business

Якщо Ви вирішите розпочати свій бізнес у Кременчуці – Вас здивує швидкість і простота процедури реєстрації. Ви можете створювати нові підприємства, які на 100% будуть належати Вам – незалежно від того: є Ви українським, чи іноземним інвестором; відкривати філії та інші відокремлені підрозділи своєї компанії; придбавати у власність діючі українські підприємства або створювати спільні підприємства з українськими юридичними і фізичними особами.

При цьому найбільш поширеними типами компаній, які працюють в Україні є: товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), публічні акціонерні товариства (ПАТ) та приватні акціонерні товариства (ПрАТ). Головна відмінність ПАТ від ПрАТ полягає в тому, що воно може проводити публічне розміщення акцій при якому пропозиція акцій адресована більш ніж 100 фізичним та/або юридичним особам, крім акціонерів товариства, і при цьому існуючі акціонери емітента не мають переважного права на придбання розміщуваних акцій. Тоді як ПрАТ дозволяється розподіляти свої акції виключно через приватні пропозиції.

Крім зазначених типів компаній в Україні існують й інші види юридичних осіб: приватні підприємства, кооперативи, асоціації, компанії з додатковою відповідальністю, тощо. Але на практиці ці форми для реалізації інвестиційних  проєктів використовуються зрідка.

Найбільш популярною формою організації бізнесу в Україні є товариство з обмеженою відповідальністю – ТОВ, яке приблизно еквівалентно компанії типу LLC у Великобританії або GmbH у Німеччині. Переваги ТОВ в тому, що це дуже гнучка форма організації бізнесу, використання якої вимагає мінімальних витрат – вартість послуг юридичних компаній з розробки засновницьких документів ТОВ і проведення реєстраційних процедур протягом одного тижня становить  менше €100.

У деяких випадках для започаткування бізнесу необхідно мати певні ліцензії –перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню визначає Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
З умовами отримання ліцензій можна дізнатись за наступними посиланнями:
•    Видача ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0854-13
•    Ліцензування діяльності з надання фінансових послуг: https://www.kmu.gov.ua/ua/service/licenziya-na-nadannya-finansovih-poslug
•    Ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення здійснюється відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
•    Ліцензування виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним, зберігання пального – здійснюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
•    Процедури отримання ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв: https://regulation.gov.ua/catalogue/procedure/id290
•    Процедури отримання ліцензії на виробництво електричної енергії: https://regulation.gov.ua/catalogue/procedure/id293
•    Процедури отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів морським та річковим транспортом: https://regulation.gov.ua/catalogue/procedure/id358
•    Процедури отримання ліцензії на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими електричними мережами): https://regulation.gov.ua/catalogue/procedure/id408
•    Процедури отримання ліцензії на туроператорську діяльність: https://www.kmu.gov.ua/ua/service/licenziya-na-turoperatorsku-diyalnist

Процедури державної реєстрації юридичних осіб регламентує Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» – https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15

Послугу щодо реєстрації бізнесу у Кременчуці можна отримати у Центрі надання адміністративних послуг у місті Кременчуці (https://cnap-kremen.gov.ua/)