Захист прав на інтелектуальну власність

Законодавство України щодо захисту прав інтелектуальної власності відповідає вимогам Світової організації торгівлі і захищає: авторські права (твори у галузі науки, літератури і мистецтва); суміжні права (виконання твору, виробництво фонограми, відеограм, оприлюднення передач організацій мовлення); права промислової власності – винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, географічні зазначення походження товарів, сорти рослин та породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, комерційні таємниці.

Крім Конституції і Кодексів України це забезпечує низка законів:
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі – https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
Про охорону прав на промислові зразки – https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/print1218034688041545
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг – https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545
Про охорону прав на зазначення походження товарів –https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752-14/print1218034688041545
Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів – https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80/print1218034688041545
Про авторське право i сумiжнi права – https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1587-14

Роботодавець є єдиним власником майнових прав інтелектуальної власності на результати, отримані виконавцями в процесі роботи – якщо це прямо передбачено трудовим або цивільно-правовим договором, укладеним із працівником.
Переважна більшість об’єктів інтелектуальної власності отримують захист за умови їх реєстрації в Україні – до таких об’єктів належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, географічні знаки, топографія мікросхем, види рослин та породи тварин. Інші об’єкти інтелектуальної власності отримують захист без реєстрації, наприклад: комерційні назви, комерційні таємниці, об’єкти авторського права (адже права на їх захист виникають в момент створення твору і немайнові права тривають безстроково, а майнові права тривають протягом усього життя автора і 70 років після його смерті).
Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні включає:

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – https://ukrpatent.org,

Національний офіс інтелектуальної власності – http://nipo.gov.ua/,

Українське агентство з авторських та суміжних прав –  http://uacrr.org/, Державну інноваційну фінансово-кредитну установу – https://www.sfii.gov.ua/, Департамент інтелектуальної власності Мінекономрозвитку – http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cca853f6-5358-4c06-8593-e5d19ed2f5eb&title=DepartamentRozvitkuTorgivli, а також інші інституції, які забезпечують здійснення прав власників інтелектуальної власності.