Accounting requirements in Ukraine. Taxation system

Бухгалтерський облік в Україні регламентується Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14), положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку.

За ведення обліку на підприємстві відповідає бухгалтер, а директор, як уповноважена особа власника, відповідає за організацію обліку. Підприємства в Україні мають право доручати ведення бухгалтерського обліку не тільки власним штатним працівникам, а й зовнішнім виконавцям на договірних засадах. Такі послуги для підприємств на початковій фазі становлення з невеликим обсягом операцій коштують зазвичай близько €150 на місяць.

 

Система оподаткування в Україні визначається Податковим кодексом і включає загальнодержавні і місцеві податки та збори.

Ключовими платежами для більшості підприємств, які знаходяться на загальній системі оподаткування є наступні:

  • податок на додану вартість – 20% (експорт обліковується за ставкою 0%);
  • податок на прибуток підприємств – 18% (для підприємств-пільговиків ставка становить 0 %);
  • єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 22% від нарахованої працівникам заробітної платні (для певних категорій фізичних осіб-підприємців і членів фермерських господарств – 0%);
  • військовий збір – 1,5% від нарахованої заробітної платні працівникам підприємства;
  • податок з доходів фізичних осіб – 18% від нарахованої заробітної платні працівникам підприємства;
  • плата за землю землекористувачами: 0,1-12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка використовується (встановлюються органом місцевого самоврядування).

Крім загальної системи оподаткування в Україні існує спрощена система оподаткування у відповідності з якою підприємства сплачують єдиний податок, що складає:

  • 3% суми доходу у разі сплати податку на додану вартість;
  • 5% суми доходу, у разі, якщо підприємство не є платником податку на додану вартість.